Snižování emisí škodlivých látek

Budoucnost automobilu ve značné míře závisí na efektivní technice ke snížení emisí škodlivin. Tyto úlohy by samotný katalyzátor nesplnil. Díky mnoha odborným zkušenostem v oblasti motorů a více než 30-letým zkušenostem sériové výroby dodává Pierburg systémy sekundárního vzduchu, AGR-systémy a výfukové klapky, aby byly splněny současné platné hraniční hodnoty a rovněž aby odpovídaly vysokým nárokům i v budoucnu.

Již na počátku devadesátých let vyvinula společnost Pierburg systém sekundárního vzduchu pro další efektivní úpravu spalin. Bylo to nutné v důsledku neustále se rozevírajících nůžek mezi surovými emisemi a požadovanými hraničními hodnotami.

Sekundární vzduch kromě toho podporuje katalyzátor ve fázi zahřívání motoru, protože přímo po studeném startu nemá katalyzátor účinek na čištění spalin. Je připraven k provozu teprve při teplotě "light-off" 300-350 stupňů Celsia. Při vhánění sekundárního vzduchu do výfukového potrubí dochází k exotermní oxidaci nespálených uhlovodíků a oxidu uhelnatého. Unikající teplo způsobí, že katalyzátor své provozní teploty dříve dosáhne. Sekundární ventilátor je radiální konstrukce a je poháněn DC-motorem. Motorový prostor je od čerpací jednotky zapouzdřený, aby byl motor chráněn před agresivním kondenzátem spalin a současně byl zaručen jeho tichý provoz.

Díky různým druhům ventilů sekundárního vzduchu, pneumatickým nebo elektrickým, s tlakovým čidlem nebo bez tlakového čidla, napomáhá Pierburg k připravenosti optimálních systémů také pro budoucí aplikace.

Snížení emisí díky zpětnému vedení spalin

Dalším prostředkem ke snížení emisí je zpětné vedení spalin (AGR). Aby bylo možné dodržet budoucí emisní limity, jsou na systém kladeny vysoké požadavky. Nízké tolerance si vyžadují systém EGR s uzavřeným regulačním okruhem. V závislosti na spalovacím motoru je to regulace polohy nebo regulace hmotnosti vzduchu.

Působení zpětného vedení spalin spočívá ve snížení teploty spalování u vznětových a benzínových motorů. Tato snížená teplota snižuje vznik oxidu dusíku. U benzínových motorů dochází současně k zaškrcení motoru při dílčím zatížení, a tím ke snížení spotřeby.

Množství ventilů AGR, počínaje robustním pneumatickým ventilem s modulací otvíracího řídícího tlaku, až po elektromotorické ventily AGR, vykazuje při vysokých nastavovacích silách velmi dobrou přesnost regulace a vysokou dynamiku.

Ventily AGR ve spojení s hliníkovým chladičem Pierburg a výfukovými klapkami k řízení diference tlaku umožňují další významné snížení oxidu dusíku. Inteligentní integrace všech komponent AGR jako jsou ventily, klapky, bypass, chladiče a vedení umožňují nenákladné řešení s dlouhou životností.


Značky jsou chráněny.

Pierburg GmbH

Alfred-Pierburg-Str. 1
41460 Neuss
Germany
Phone: +49 2131 520 01Fax: +49 2131 520 645E-MailRoute
Použití cookie a ochrana údajů

Pro optimální vytvoření a neustálé vylepšování svých webových stránek a ke statistickým účelům požívá Rheinmetall Automotive na vašem přístroji soubory cookie. Zde najdete podrobnější informace o použití souborů cookie, naše impressum a také pokyny o ochraně dat.

Kliknutím na „OK“ potvrdíte, že jste vzali na vědomí upozornění o použití souborů cookie, prohlášení o ochraně dat a impressum. Své nastavení souborů cookie pro tuto webovou stránku můžete kdykoliv také změnit.

Nastavení soukromí

Přehledné informace o ochraně údajů jsou pro nás velmi důležité. Na našich stránkách získáte přesné informace o volitelných nastaveních a jejich účinku. Vaše zvolené nastavení můžete kdykoliv měnit. Bez ohledu na zvolené nastavení nebudeme shromažďovat informace týkající se Vás jako osoby (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích). O vymazání souborů cookie se informujte ve funkci nápovědy svého prohlížecího programu. Podrobnější informace viz Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nastavení svého soukromí změníte kliknutím na příslušná tlačítka

Nutné

Soubory cookie nutné pro systém zajišťují správnou funkci webové stránky. Bez těchto souborů cookie může docházet k chybné funkci nebo chybovým hlášením.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat nastavení, která jste na této stránce provedli

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Komfort

Tyto soubory cookie usnadňují pohodlnou návštěvu webové stránky a ukládají příkladná nastavení, abyste tato nemuseli opětovně provádět při každé návštěvě stránky.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Statistika

Statistické soubory cookie nám umožňují anonymně, bez shromažďování informací o Vaší osobě, provádět vyhodnocení o použití naší webové stránky. Díky tomu máme možnost měřit výnosnost stránky a tuto neustále vylepšovat, abychom Vám nabízeli její lepší použití.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Nastavení do-not-track (DNT) Vašeho prohlížecího programu samozřejmě a zásadně respektujeme. V takovém případě se soubory tracking cookie nepoužívají a nejsou načítány funkce tracking.