Nehlučný Range Extender je odpovědí na strach z dojezdu

V současné době provádí společnost Rheinmetall Automotive úspěšný testovací provoz systému Range Extender vyvinutého společně s FEV GmbH pro elektromobily. Pokusné vozidlo na bázi automobilu FIAT 500 právě obstálo v celé řadě testů společnosti Rheinmetall Automotive. Ohlas zákazníků na zkušební jízdy u různých výrobců automobilů přitom podtrhuje význam cílů vytyčených v rámci vývoje agregátu. Mimořádná pozornost byla věnována snížení hlučnosti a vibrací dvouválcového V-motoru pomocí kompenzace vibrací FEVcom.

Díky své speciální konstrukci s aktivní kompenzací vibrací a výhodným uložením agregátu vykazuje představené řešení optimální hodnoty v testech NVH (Noise-Vibration-Harshness), takže dojem nehlučného elektrického provozu po aktivaci systému Range Extender není téměř narušen.

Systém Range Extender umožňuje dosažení značné flexibility při stanovení strategie provozu. V závislosti na okamžiku aktivace a zatížení, která jsou stanovena pro jeho provoz, lze optimalizovat "filozofii provozu" agregátu velmi přesně v souladu s příslušnými podmínkami použití.

Výhody agregátu jsou jednak v tom, že dochází ke zmenšení baterie a snížení nákladů na baterii a současně ve snížení takto vzniklého dodatečného zatížení. Kromě toho může být dosaženo obvyklého dojezdu bez dlouhého dobíjení cestou. Řidič tak nemusí mít strach z dojezdu, který patří k argumentům proti zavedení elektromobilů, který nelze podceňovat.

Odborníci a zákonodárci vnímají systém Range Extender obecně jako průkopníka cesty pro širší akceptanci elektromobilů a vycházejí z toho, že tak vznikne zcela nový typ velmi malých zážehových motorů. Vzhledem k tomu, že se tyto motory dostávají jen zřídka na výrobní linky výrobců automobilů a pravděpodobné počty zpočátku nebudou příliš vysoké, nabízejí se dodavatelům atraktivní možnosti. Společnost Rheinmetall Automotive jednak disponuje širokým výrobním portfoliem a jednak má v této oblasti také nezbytné kompetence v oblasti vývoje. Modul, který nabízí univerzální možností vestavby navíc umožňuje pozitivní efekt stupňování a omezení náročnosti vývoje a aplikace.

Nový agregát od Rheinmetall Automotive zahrnuje dvouválcový zážehový motor v uspořádání V - s vertikální klikovou hřídelí a dvěma generátory s pohonem ozubeným soukolím. Všechny komponenty jsou až na palivovou nádrž a chladič předem smontované do modulu připraveného k vestavbě. Stabilní klikový hřídel umožňuje nízkou výšku instalace, takže modul může být například instalován pod podlahou, nebo v prostoru pro rezervní kolo malého automobilu.

Tato možnost vestavby vychází svou minimální náročností modifikace vstříc běžné konstrukci vozidel a nabízí zajímavé možnosti uspořádání vozidel a stylizace malých automobilů. Agregát je koncipován tak, aby byla rozhraní vozidla redukována na minimum a integrace do vozidla byla co nejméně problematická. Systém Range Extender lze tímto způsobem redukovat na volitelné vybavení. Automobil tak může být dodán se systémem Range Extender nebo bez něj, a naplňuje tak myšlenku modulárního systému.

Technologie přemostění snižují náklady

Co se trhu s elektromobily týče, vypadá aktuální situace tak, že celá řada spotřebitelů se obává, že kapacita baterie by mohla být nedostatečná (obava z dojezdu), a kromě toho i vysokých vícenákladů. Přemosťovací technologie, jako je například systém Range Extender, může urychlit nástup generace vozidel poháněných akumulátorem, a podpořit tak zákonodárce ve snahách o snižování emisí CO2.

Systém Range Extender je kromě toho schopen elegantně vyřešit další omezení: V rozsahu teploty, ve kterém baterie dosahuje při nabíjení a vybíjení nevhodného stupně účinnosti, může systém Range Extender dodávat teplo nebo chlazení, což má ve výsledku další pozitivní dopad na snižování CO2. Díky systému Range Extender je možná jízda v obvyklém komfortu s topením a klimatizací, aniž by bylo nutné obávat se značného snižování dojezdu.

Rheinmetall Automotive AG

Karl-Schmidt-Straße 2-8
74172 Neckarsulm GermanyPhone: +49 7132 33-0Fax: +49 7132 33-2796E-MailRoute

Filmy Range Extender

Použití cookie a ochrana údajů

Pro optimální vytvoření a neustálé vylepšování svých webových stránek a ke statistickým účelům požívá Rheinmetall Automotive na vašem přístroji soubory cookie. Zde najdete podrobnější informace o použití souborů cookie, naše impressum a také pokyny o ochraně dat.

Kliknutím na „OK“ potvrdíte, že jste vzali na vědomí upozornění o použití souborů cookie, prohlášení o ochraně dat a impressum. Své nastavení souborů cookie pro tuto webovou stránku můžete kdykoliv také změnit.

Nastavení soukromí

Přehledné informace o ochraně údajů jsou pro nás velmi důležité. Na našich stránkách získáte přesné informace o volitelných nastaveních a jejich účinku. Vaše zvolené nastavení můžete kdykoliv měnit. Bez ohledu na zvolené nastavení nebudeme shromažďovat informace týkající se Vás jako osoby (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích). O vymazání souborů cookie se informujte ve funkci nápovědy svého prohlížecího programu. Podrobnější informace viz Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nastavení svého soukromí změníte kliknutím na příslušná tlačítka

Nutné

Soubory cookie nutné pro systém zajišťují správnou funkci webové stránky. Bez těchto souborů cookie může docházet k chybné funkci nebo chybovým hlášením.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat nastavení, která jste na této stránce provedli

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Komfort

Tyto soubory cookie usnadňují pohodlnou návštěvu webové stránky a ukládají příkladná nastavení, abyste tato nemuseli opětovně provádět při každé návštěvě stránky.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Statistika

Statistické soubory cookie nám umožňují anonymně, bez shromažďování informací o Vaší osobě, provádět vyhodnocení o použití naší webové stránky. Díky tomu máme možnost měřit výnosnost stránky a tuto neustále vylepšovat, abychom Vám nabízeli její lepší použití.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Nastavení do-not-track (DNT) Vašeho prohlížecího programu samozřejmě a zásadně respektujeme. V takovém případě se soubory tracking cookie nepoužívají a nejsou načítány funkce tracking.