Permaglide®

Název Permaglide® je patentovanou výrobní značkou společnosti KS Gleitlager a představuje vlastnost výrobku trvalého kluzu bez opotřebení. Díky použití plastu na kovovém základním materiálu vzniká kombinace materiálů, která v sobě spojuje dobré kluzné vlastnosti, nosnost a tepelnou vodivost kovů. Použití tuhých maziv v plastové matrici umožňuje použití ložisek Permaglide® také bez mazání olejem nebo tukem.

Podle přání zákazníka a oblasti použití je k dispozici řada bezúdržbových materiálů a také materiálů nenáročných na údržbu.

Jejich struktura je v podstatě stejná: Porézní spékaná bronzová kostra, umístěná na nosný pás z oceli nebo bronzu, je impregnována směsí plastů. Hmota tuhého maziva vytváří mezi ostatními kluznými součástkami kluzný film. Zaručuje tichý provoz s konstantně nízkým součinitelem tření po celou dobu chodu. Toho je dosaženo směsí PTFE (polytetrafluoretylen) s tepelně vodivými příměsemi, které brání opotřebení.

Ne vždy je možné splnit nároky kladené při použití kluzného ložiska pomocí produktů z bezúdržbových materiálů. V takových případech jsou k dispozici materiály nenáročné na údržbu. Zde vzniká kluzná vrstva, která zachycuje zatížení opotřebením, z matrice PVDF (polyvinylidenfluorid).

Za účelem snížení součinitele tření a lepší vodivosti tepla jsou matrici přidány speciální komponenty. Dodatečně může být povrch kluzné vrstvy volitelně vybaven mazacími kapsami pro zachycení tuku nebo oleje.

U ložisek Permaglide® s extrémně vysokou výkonností používá KS Gleitlager plastovou matrici PEEK (polyetheretherketon), která je pomocí speciálních nanoskalovaných výplní modifikována pro vylepšení tribologie.

Stejně jako u motorových ložisek určují také u ložisek Permaglide® zvyšující se technické požadavky a pokud možno malý montážní prostor možnosti vývoje. Zde se osvědčují rozsáhlé zkušenosti specialistů KS Gleitlager. Podle přání zákazníka nejsou cíleně vyvíjeny jen geometrie a tvary ale také optimalizace systémů kluzných vrstev vytváří produkty s cíleně nastavovanými pohybovými parametry. Kromě toho se nemusí konstrukce konstrukční skupiny zákazníka přizpůsobit kluznému prvku; ložiska Permaglide® se optimálně přizpůsobí designu konstrukční skupiny.


Značky jsou chráněny.

KS Gleitlager GmbH

Am Bahnhof 14
68789 St. Leon-Rot
Germany
Phone: +49 62 27-5 60Fax: +49 62 27-5 63 02E-MailRoute
Použití cookie a ochrana údajů

Pro optimální vytvoření a neustálé vylepšování svých webových stránek a ke statistickým účelům požívá Rheinmetall Automotive na vašem přístroji soubory cookie. Zde najdete podrobnější informace o použití souborů cookie, naše impressum a také pokyny o ochraně dat.

Kliknutím na „OK“ potvrdíte, že jste vzali na vědomí upozornění o použití souborů cookie, prohlášení o ochraně dat a impressum. Své nastavení souborů cookie pro tuto webovou stránku můžete kdykoliv také změnit.

Nastavení soukromí

Přehledné informace o ochraně údajů jsou pro nás velmi důležité. Na našich stránkách získáte přesné informace o volitelných nastaveních a jejich účinku. Vaše zvolené nastavení můžete kdykoliv měnit. Bez ohledu na zvolené nastavení nebudeme shromažďovat informace týkající se Vás jako osoby (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích). O vymazání souborů cookie se informujte ve funkci nápovědy svého prohlížecího programu. Podrobnější informace viz Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nastavení svého soukromí změníte kliknutím na příslušná tlačítka

Nutné

Soubory cookie nutné pro systém zajišťují správnou funkci webové stránky. Bez těchto souborů cookie může docházet k chybné funkci nebo chybovým hlášením.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat nastavení, která jste na této stránce provedli

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Komfort

Tyto soubory cookie usnadňují pohodlnou návštěvu webové stránky a ukládají příkladná nastavení, abyste tato nemuseli opětovně provádět při každé návštěvě stránky.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Statistika

Statistické soubory cookie nám umožňují anonymně, bez shromažďování informací o Vaší osobě, provádět vyhodnocení o použití naší webové stránky. Díky tomu máme možnost měřit výnosnost stránky a tuto neustále vylepšovat, abychom Vám nabízeli její lepší použití.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Nastavení do-not-track (DNT) Vašeho prohlížecího programu samozřejmě a zásadně respektujeme. V takovém případě se soubory tracking cookie nepoužívají a nejsou načítány funkce tracking.