Kovová kluzná ložiska

Méně tření – více dynamiky
Výkonová a momentová charakteristika motoru moderních benzínových a vznětových motorů ve spojení se stávajícími montážními prostorami si vyžadují extrémně nosné pánve ojnice a klikového hřídele bez náchylnosti k opotřebení a s malým třením. Ojniční pouzdra si vyžadují nejmenší tloušťky stěny, nejvyšší nosnost a malý sklon ke korozi. Kovová pouzdra a axiální podložka v převodovkách musí vykazovat vysokou odolnost proti opotřebení, korozi a vysokou flexibilitu.

Při realizaci hlavního cíle vývoje - vyšší výkon při nižších emisích u všech nových vozidlových motorů - se KS Gleitlager osvědčil jako specialista na všechna kluzná uložení. Ke splnění specifických požadavků zákazníka je možné nabídnout z široké nabídky materiálů příslušné optimální kluzné materiály.

Základ je tvořen třemi rozdílnými skupinami kluzných materiálů:

První skupina materiálů zahrnuje klasické materiály kluzných ložisek hliník-cín, v poslední době také s obsahem křemíku pro snížení opotřebení. Z interně odlévaných předlitků jsou v definovaných, navzájem sladěných krocích válcování a žhavení tvořeny pásy pro následné plátování. Při plátování válcováním jsou výsledkem různé sdružené materiály ocel-hliník, které se používají jako takzvaná 2-materiálová ložiska pro spalovací motory. Z těchto materiálů se kromě ložiskových pánví motoru vyrábí také pouzdra a axiální podložky.

Druhou skupinu kluzných materiálů tvoří bronz, které jsou napékány na ocel, a tyto tvoří základní materiály pro takzvané 3-materiálové ložiskové pánve pro vozidlové motory.

Vedle zmíněného materiálu ocel-hliník vyrobeného plátováním a spékaných materiálů ocel-bronz existuje třetí skupina materiálů KS Gleitlager, která obsahuje slitiny bronzi nebo mědi kontinuálně lité na pásovou ocel. Tyto materiály se vyznačují nejvyšší dynamickou nosností při dostatečné houževnatosti. Optimálně se hodí pro použití jako pánve ojničních ložisek pro vznětové motory s vysokým výkonem.

Ale nejen kluzný materiál a geometrie vytvářejících pracovních procesů mají vliv na funkci kluzného ložiska. Optimální záběh a trvalý chod bez nadměrného opotřebení jsou zajišťovány optimálním povrstvením. Spektrum možných povrchových úprav zahrnuje u KS Gleitlager jak elektrochemicky odloučené galvanické vrstvy, tak i syntetické vrstvy kluzného laku, a také vrstvy naprašované pod vysokým vakuem (PVD)


Značky jsou chráněny.

KS Gleitlager GmbH

Am Bahnhof 14
68789 St. Leon-Rot
Germany
Phone: +49 62 27-5 60Fax: +49 62 27-5 63 02E-MailRoute
Použití cookie a ochrana údajů

Pro optimální vytvoření a neustálé vylepšování svých webových stránek a ke statistickým účelům požívá Rheinmetall Automotive na vašem přístroji soubory cookie. Zde najdete podrobnější informace o použití souborů cookie, naše impressum a také pokyny o ochraně dat.

Kliknutím na „OK“ potvrdíte, že jste vzali na vědomí upozornění o použití souborů cookie, prohlášení o ochraně dat a impressum. Své nastavení souborů cookie pro tuto webovou stránku můžete kdykoliv také změnit.

Nastavení soukromí

Přehledné informace o ochraně údajů jsou pro nás velmi důležité. Na našich stránkách získáte přesné informace o volitelných nastaveních a jejich účinku. Vaše zvolené nastavení můžete kdykoliv měnit. Bez ohledu na zvolené nastavení nebudeme shromažďovat informace týkající se Vás jako osoby (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích). O vymazání souborů cookie se informujte ve funkci nápovědy svého prohlížecího programu. Podrobnější informace viz Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nastavení svého soukromí změníte kliknutím na příslušná tlačítka

Nutné

Soubory cookie nutné pro systém zajišťují správnou funkci webové stránky. Bez těchto souborů cookie může docházet k chybné funkci nebo chybovým hlášením.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat nastavení, která jste na této stránce provedli

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Komfort

Tyto soubory cookie usnadňují pohodlnou návštěvu webové stránky a ukládají příkladná nastavení, abyste tato nemuseli opětovně provádět při každé návštěvě stránky.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Statistika

Statistické soubory cookie nám umožňují anonymně, bez shromažďování informací o Vaší osobě, provádět vyhodnocení o použití naší webové stránky. Díky tomu máme možnost měřit výnosnost stránky a tuto neustále vylepšovat, abychom Vám nabízeli její lepší použití.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Nastavení do-not-track (DNT) Vašeho prohlížecího programu samozřejmě a zásadně respektujeme. V takovém případě se soubory tracking cookie nepoužívají a nejsou načítány funkce tracking.